Wie wij zijn

Organisatie

Salonorkest Symphonia is een Vereniging met een driehoofdig bestuur. Daarnaast zijn er een aantal commissies met praktische of ondersteunende taken, zoals de commissie voor muziek en programmering en de PR-commissie.

Aan de leden wordt een contributie gevraagd van € 15,00 per maand

Salonorkest

Salonorkest

Het salonorkest is opgericht in 1972 en alle leden zijn amateur-musici die de salonmuziek een warm hart toedragen. Afgelopen september (2022) hebben we ons 50jarig bestaan gevierd.

Het orkest bestaat momenteel uit 18 leden verdeeld over de volgende instrumenten: 5 viool, 2 cello, 2 fluit, 2 klarinet, 1 hobo, 2 accordeon, 1 saxofoon, 1 fagot en 2 piano.

Salonmuziek ontstond uit de lichte klassieke muziek, zoals de muziek van de familie Strauss in Wenen en beroemde melodieën uit de operettemuziek. In 1830 duikt voor het eest de term “salonmuziek” op, al wordt het verschijnsel zelf al enkele decennia eerder in Frankrijk gesignaleerd. Kleine ensembles van uiteenlopende samenstelling traden op in de salons: aanvankelijk deftige cafés waar ook gedanst kon worden.

Dirigent

Dirigent van het orkest is Jelle Hoksbergen. Hij speelt piano en leidt ook diverse koren. In alle rust brengt Jelle het orkest op een hoger niveau.